Category Archive:Uncategorized

COMUNICAT DE PRESA

Alba Iulia, 15.11.2013

Asociatia pentru promovarea potentialului rural PROCIVITAS Alba a ajuns la finalul proiectului: ”Dezvoltarea satelor din zona Podisul Mediasului prin formare profesionala”, proiect finantat in cadrul PNDR, AXA LEADER 4.1, MASURA 411- 111 de catre Grupul de Actiune Locala Podisul Mediasului pentru locuitorii comunelor : Bazna, Tarnava,  Blajel,  Dirlos, Brateiu, Alma, Atel, Dumbraveni, Hoghilag din Județ Sibiu si Viisoara din Judetul Mures.

Rezultatele obtinute prin intermediul proiectului:

–     2 programe de initiere „Lucrator in cultura plantelor” derulate

–     1 program de specializare „Competente antreprenoriale” derulat

–     71 beneficiari au parcurs programele de pregatire dintre care 60 de beneficiari au sustinut si promovat examenul de absolvire

–     2 seminarii tematice organizate: „Atestare ferme ecologice si Atestare produse traditionale” si  ”Permacultura si Avantajele participarii la retelele si asociatii  active in domeniul agriculturii” la care au participat 30 de beneficiari.

–     o vizita de schimb de experienta la ferme de succes din zona – 14 beneficiari

–     participarea la un targ de produse naturale/traditionale pentru 13 beneficiari

 

Pentru informatii suplimentare,  va stam la dispozitie,

Buhoi Ana Nicoleta, Manager proiect

Tel. 0766 566 418

 

COMUNICAT DE PRESA

Alba Iulia, 28.08.2013

           Asociatia pentru Promovarea Potentialului Rural PROCIVITAS Alba demareaza  proiectul: ”Dezvoltarea satelor din zona Podisul Mediasului prin formare profesionala”, proiect finantat in cadrul PNDR, AXA LEADER 4.1, MASURA 111, avand ca obiective:

1.        Facilitarea accesului la instruire in domeniul agricol pentru  pentru cel putin 55 persoane din zona geografica a GALPM, intr-o perioada de 3 luni.

2.        Cresterea gradului de informare a cel putin 30 persoane din zona de acoperire a GALPM privind teme precum atestarea fermelor ecologice, atestarea produselor traditionale, permacultura.

3.        Cresterea gradului de informare privind  modelele de buna practica ( retele, targuri, vizite) pentru cel putin 20 fermieri din GALPM  intr-o perioada de 3 luni.

Pentru atingerea acestor obiective  vor fi organizate, pentru locuitorii comunelor : Bazna, Tarnava, Blajel, Dirlos, Brateiu, Alma, Atel, Dumbraveni, Hoghilag din Județ Sibiu si Viisoara din Judetul Mures,  2 serii pentru un program de initiere in meseria de ”Lucrator in cultura plantelor” si o serie a programului de specializare ”Competente antreprenoriale”. De asemenea, vor fi organizate 2 seminarii avand ca teme ”Permacultura” si “Avantajele participarii la retelele si asociatii  active in domeniul agriculturii”  si ”Atestare ferme ecologice si atestare produse traditionale”, o vizita de lucru la ferme din zona si participare la un targ de produse traditionale sau produse naturale.

 

Pentru informatii suplimentare,  va stam la dispozitie,

Buhoi Ana Nicoleta, Manager proiect

Tel. 0766 566 418

În perioada 10 august – 12 august 2012 Asociaţia  pentru promovarea potențialului rural „PROCIVITAS” Alba, în parteneriat cu Asociația AS 2001 Alba Iulia, a desfasurat o tabăra tematică la Roica, la care au participat tineri din mediul rural.

Activitatea s-a  desfășurat în cadrul proiectului “Implicare pentru dezvoltarea comunității noastre”, finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Alba, în urma concursului local de proiecte al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea de abilități de dezvoltare comunitară la tinerii din comuna Berghin. Prin intermediul proiectului 15 tineri si-au crescut nivelul de cunoștințe teoretice și practice privind dezvoltarea comunitară, identificarea problemelor din comunitate, identificarea soluțiilor de rezolvare a problemelor identificate, identificarea surselor de finanțare active, scrierea unei cereri de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în Oameni”;
Axa Prioritară 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”;
Domeniu major de intervenţie 5.1: „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”;
Nr. Contractului: POSDRU/105/5.1/G/75956


Obiectiv general:

intensificarea masurilor active si preventive, pentru ocuparea fortei de munca, destinate persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si/sau someri, din judetul Alba, cu prioritate din zonele oraselor Aiud, Ocna Mures, Cugir, Blaj.

Obiective specifice:

  • facilitarea accesului la servicii de informare, consiliere profesionala, asistenta in planificarea carierei, pentru cel putin 300 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, pe parcursul a 24 de luni;
  • cresterea nivelului de calificare a unui numar de minim 150 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, in meseriile solicitate pe piata fortei de munca, pe parcursul a 24 de luni;
  • facilitarea accesului la servicii de asistenta, consiliere in initierea unei afaceri proprii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, prin infiintarea unui Centru de Resurse pentru Antreprenori;
  • dezvoltarea abilitatilor in domeniul antreprenorial pentru cel putin 80 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba;
  • facilitarea accesului la un loc de munca pentru cel putin 50 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca (inclusiv someri) din judetul Alba, ca urmare a serviciilor de mediere a muncii oferite;