0

Proiecte

August 28th, 2013 /

Partener in cadrul proiectului “Economia sociala – Solutia ocuparii pentru grupurile vulnerabile” ID 144496

 • Beneficiar: Asociatia AS 2001 Alba Iulia
 • Calitatea avuta in proiect: partener
 • Obiectivul proiectului:

Obiectiv general – Imbunatatirea accesului persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din regiunile Centru si Nord Vest la ocupare in cadrul unor structuri de economie sociala.
Obiective specifice:

 1. Cresterea nivelului de pregatire si motivare antreprenoriala a 90 de persoane prin participarea acestora in programe de formare, consiliere, asistenta antreprenoriala.
 2. Dezvoltarea capacitatii a 30 persoane apartinand grupurilor vulnerabile de a promova si sustine activ implicarea în activitati economice.
 3. Crearea a 12 structuri de economie sociala care sa contribuie la revigorarea economica a localitatilor din regiunile Centru si Nord VEST si la integrarea pe piata muncii a persoanelor expuse excluziunii sociale.

Responsabilitati ale Asociatiei pentru promovarea potentialului rural PROCIVITAS Alba:

Responsabilitati legate, in principal de

 • A 1 – Managementul proiectului,
 • A 3 – Campania de informare, constientizare si orientare a populatiei din zonele vizate catre economia sociala si oportunitatile de implicare antreprenoriala a grupurilor vulnerabile
 • A 4 – Facilitarea comunitatilor pentru dezvoltarea structurilor de economie sociala.

A fost implicat in implementarea activitatilor avand responsabilitati legate de informarea, constientizare si orientare a beneficiarilor catre economia sociala si facilitarea comunitatilor pentru dezvoltarea structurilor de economie sociala. De asemenea a fost implicat in activitatile de management, de coordonare, a pus la dispozitie resursele umane implicate in activitatea de management: asistent manager si responsabil financiar si in A3. Campania de informare, constientizare si orientare a populatiei din zonele vizate catre economia sociala si oportunitatile de implicare antreprenoriala a grupurilor vulnerabile si A4. Facilitarea comunitatilor pentru dezvoltarea structurilor de economie sociala facilitator comunitar

Stadiul implementarii proiectului: finalizat

Rezultate

Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate – 12
Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie social – 337
Număr de participanţi la instruire – economie social  – 103
Număr de participanţi FSE – femei – 233
Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă – 56
Număr de participanţi FSE – persoane cu dizabilităţi – 21
Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile – 260

Indicatori de rezultat

Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale-  92
Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială-  97
Valoare totala proiect: 8.513.478,21 lei
Sursa de finantare: FSE+ BS + contributie proprie
Program: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Perioada de derulare: 15.10.2014- 27.11.2015
Suma angajata: 219.668,75 lei


Partener in cadrul proiectului: “Reteaua profesionistilor din mediul rural” ID 127203

 • Beneficiar: Asociatia AS 2001 Alba Iulia
 • Calitatea avuta in cadrul proiectului: partener
 • Obiectiv general: facilitarea accesului la ocupare in domenii non agricole a persoanelor din mediul rural, regiunea Centru si Vest, judetele Alba, Harghita, Covasna, Mures, Sibiu, Hunedoara.
 • Obiective specifice:
 1. O1: Cresterea nivelului de informare si constientizare a cel putin 550 persoane din mediul rural in ceea ce priveste importanta si conditiile integrarii pe piata fortei de munca, precum si asupra serviciilor si oportunitatilor oferite in cadrul proiectului, pe parcursul celor 18 luni de derulare a proiectului
 2. O2: Consilierea a minim 420 persoane din mediul rural in vederea evaluarii si planificarii carierei, pe parcursul a 18 luni;

  – consilierea, asistarea persoanelor in constituirea de PFA,

  – oferirea de consultanta in vederea aplicarii la linii de finantare

  – intocmirea de cereri de finantare din fonduri nerambursabile

  – intocmirea de planuri de afaceri

  – intocmirea dosarelor de cereri de rambursare, cereri de plata

 3. O3: Cresterea nivelului de calificare a unui numar de minim 300 persoane din mediul rural (din cel putin 390 participanti la formare) , din regiunea Centru si Vest, in meserii non-agricole, solicitate pe piata fortei de munca, pe parcursul a 18 luni;
 4. O4: facilitarea accesului la un loc de munca a minim 57 persoane (inclusiv ocupare pe cont propriu) ca urmare a servicilor oferite in cadrul proiectului.
 5. O5: dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale a minim 85 persoane din mediul rural, pe parcursul a 18 luni de derulare a a proiectului;
 6. O6, Dezvoltarea a cel putin 6 retele functionale de promovare profesionala a profesionistior din mediul rural, pe parcursul derularii proiectului.

Responsabilitati ale Asociatiei pentru promovarea potentialului rural PROCIVITAS Alba:

 • mediatizarea proiectului, de diseminarea informatiilor si selectia grupului tinta, a fost implicat in implementarea activitatilor avand responsabilitatea de derulare a campaniilor de informare si selectia beneficiarilor, mentinerea beneficiarilor, in activitatile de management, de coordonare, a pus la dispozitie resursele umane implicate in activitatile de informare, selectia beneficiarilor, un asistent proiect, experti promovare – recrutare

Stadiul implementarii proiectului: finalizat

Rezultate proiect:

 • Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate 483
 • Număr de participanţi la instruire – sustenabilitate zone rurale 483
 • Număr de participanţi FSE din mediul rural 574
 • Număr de participanţi FSE – femei 319
 • Număr de presoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale 574
 • Numărul participanţilor din zonele rurale 574
 • Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă 185
 • Numărul participanţilor la programe de formare profesională 483
 • Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%) 467 certificati din 390 participanti propusi
 • Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi (%), dintre care: femei 241 femei certificate din 300 participanti certificati propusi
 • Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă (%) 73 angajat din 300 certificati propusi
 • Număr de participanţi la instruire certificaţi – sustenabilitate zone rurale 467
 • Retele de antreprenori 6
 • Valoare totala proiect: 6.506.305,59 lei
 • Sursa de finantare: FSE+BS+contributie proprie
 • Program: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
 • Perioada de derulare: 28.03.2014- 25.09.2015
 • Suma angajata: 485.715,77 lei

 • 00000339_small”Mobilitate si adaptabilitate pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca”

Proiect derulat de AJOFM Alba in parteneriat cu Asociatia A.S. 2001 Alba Iulia si Asociatia pentru promovarea potentialului rural PROCIVITAS.

Detalii

 

 

 

 

 • Tabără pentru tineri din mediul rural, într-un proiect finanțat de Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Alba

Detalii

DSCN2720s

 

 

 

 

 

 • ”Dezvoltarea satelor din zona Podisul Mediasului prin formare profesionala”afisPC_s

Comunicat de presa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *